Disclaimer

De website www.itsagreatday.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van IT'S A GREAT DAY. Het is niet toegestaan om deze website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IT'S A GREAT DAY. 

 

De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van IT'S A GREAT DAY op internet en social media, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat deze informatie onvolledig en/of onjuist is. De inhoud van de website wordt voortdurend aangevuld en/of aangepast. IT'S A GREAT DAY behoudt zich het recht voor om de inhoud op elk gewenst moment te wijzigen of uit te breiden zonder voorafgaande kennisgeving.

 

IT'S A GREAT DAY is niet aansprakelijk voor eventuele programmeer- en typefouten, alsmede voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. IT'S A GREAT DAY sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of andere uitingen van IT'S A GREAT DAY.

 

Persoonlijke gegevens die via de site zijn achtergelaten worden gebruikt ten behoeve van het bestelproces en voor informatieverspreiding betreffende (aanverwante) producten van IT'S A GREAT DAY. Uitschrijving op de nieuwsbrief is op ieder moment mogelijk.